Kiosk udvalg består af:

 • 1 Bestyrelsesrepræsentant
 • 1 Indkøbsansvarlig
 • 1 Brugerrepræsentant

Ansvar & Opgaver:

 • Udarbejde bemandingsliste + distribution, toilet og rengøring
 • Købe varer ind til stævner og træning
 • Sørge for at kiosken er bemandet (opkræve gebyr ved udeblivelse = 400 kr.)
 • Sørge for at informerer dem der skal stå i kiosken om praktikken/hygiejne
 • Sørge for byttepenge
 • Andre opgaver der falder naturligt under kiosken

 

MABA udvalg består af:

Svejse og skruefolk

 • 1 Bestyrelsesrepræsentant
 • 1 fra 50cc gruppen
 • 1 fra 80cc gruppen

Ansvar og opgaver:

 • Har et generelt ansvar for, at materiale er tilstede og brugbart, samt den løbende vedligehold, herunder bl.a.:
 • Lastvogn
 • Traktor
 • Slæber
 • Tromle
 • River, skovle mv
 • Startsnore
 • Indkøb af brændstof

 

Sponsor / PR udvalg består af:

 • 1 Bestyrelsesrepræsentant
 • 1 fra 50cc
 • 1 fra 80cc
 • 1 fra 500cc
 • 1 personansvarlig for hjemmesiden

Ansvar og opgaver:

 • "Sælge" klubben eksternt
 • Sponsorer og sponsor pleje
 • Præmier
 • Markedsføre klubben i div. medier
 • Kontakt med medier før og efter stævner
 • Udarbejde infomateriale vedr. MSM speedway
 • Sørge for at hænge flyers op i forbindelse med stævner m.v.
 • Andre opgaver der naturligt falder ind under udvalget

 

Stævneudvalg består af:

 • 1 bestyrelsesrepræsentant
 • 1 fra 50cc gruppen
 • 1 fra 80cc gruppen
 • 1 fra 500cc gruppen

Ansvar og opgaver:

 • Lave aftaler ved sæson start
 • Arrangerer stævner
 • Sørge for div. tilladelser i forbindelse med stævner
 • Sørge for officials
 • Arrangere med div. udvalg i forbindelse med stævner
 • Præmier i samarbejde med sponsorudvalg
 • Andre opgaver der vil være naturlige i forbindelse med stævner