Historie.

Glumsø Speedway startede som er en afdeling af Midtsjællands Sports Motorklub (MSM).
Den blev startet i 1926 af nogle motorinteresserede mennesker og er en af landets ældste motorsportsklubber. MSM er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU).

I starten blev der kørt motorløb på offentlige veje, men ind imellem også på afspærrede områder. Som årene gik, blev der stillet højere og højere krav til sikkerheden og miljøet, og banerne skulle nu være anlagt efter regler, der sikrede både kørere, publikum og omgivelserne.

Det gjaldt derfor om, at finde nogle egnede arealer til at uføre de forskellige motorsportsaktiviteter på. I 1967 fik speedwayinteresserede kontakt til ejeren af arealer, hvor Glumsø Speedway ligger i dag. Han var positiv stemt overfor at anlægge en bane, og der blev derfor søgt om tilladelse hos kommune og politi.
Tilladelsen blev givet, og man anlagde en speedwaybane bestående af græs, ler og mosejord, og med nogle få dæk til at afgrænse banens ydre.
Der var intet dommerhus, intet vand, ingen strøm, intet klubhus og heller ingen penge.

I dag 38 år efter er Glumsø blandt landets bedste speedwaybaner. Klubben råder nu over 3 baner (50cc, 80cc og 500cc), 120 m² ryttergård samt en ryttergård for 50cc, klubhus med møde- og opholdsrum, køkken, herre- og dametoilet med bruserum, en vandvogn, to traktorer med slæber, en 80cc speedwaycykel og 4 stk. 50cc speedwaycykler (lånecykler).
Dette er store fremskridt, der er sket i de seneste 10-15 år, takket være gode sponsorer og frivillig arbejdskraft.

Klubbens formål er:

  • at danne ramme om udfoldelse af motorsport.
  • at udgøre bindeled imellem medlemmerne og motorsportens landsdækkende organisationer.
  • at udbrede kendskabet til, og forståelsen for motorsporten, såvel hos myndighederne som i offentligheden i al almindelighed.